-------------- Xếp hạng lượt truy cập --------------

Tình hình Thương mại Điện tử Việt Nam 2020

Khảo sát này được thực hiện trên gần 700 người đang mua hàng online để hiểu rõ hơn về thị trường Thương mại điện tử tại Việt Nam

Tình hình Thương mại Điện tử Việt Nam 2020
Tình hình Thương mại Điện tử Việt Nam 2020

Mua hàng Thương mại điện tử/ online ngày càng gia tăng, đạt 61% so với 47% vào năm trước

Kênh đặt hàng chính là Mobile app

Thực phẩm trở thành mặt hàng phổ biến được mua online trong mùa Covid-19

Mặc dù thanh toán bằng tiền mặt vẫn phổ biến, tuy nhiên phương thức không tiền mặt gia tăng đáng kể

Tốc độ giao hàng trở thành một trong những động lực thúc đẩy gia tăng mua hàng online

Shopee gia tăng sự hiện diện nhờ vào chính sách giá cả, đa dạng chủng loại sản phẩm và hình ảnh mua hàng vui vẻ.

Số lượng mẫu khảo sát: 671

Tuổi 18 - 55, Cả nước, Có mua hàng online

Thời gian thực hiện: Tháng 10, 2020

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.