SỰ HÀI LÒNG CỦA ĐÁP VIÊN

WHAT IS EMPLOYEE SATISFACTION?


Khảo sát đánh giá sự hài lòng của nhân viên giúp doanh nghiệp nắm bắt được những điểm khiến nhân viên yêu thích hoặc thất vọng. Chúng tôi giúp doanh nghiệp hiểu được mức độ hài lòng của nhân viên thông qua phương pháp nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp.

WHY US?SỰ HÀI LÒNG CỦA ĐÁP VIÊN

Why us of Rich survey template for Employee Satisfaction in Vietnam

Why us of Professional team for Employee Satisfaction in Vietnam

Why us of Versatile analysis for Employee Satisfaction in Vietnam

  • Biểu mẫu khảo sát đa dạng: Chúng tôi có đa dạng các biểu mẫu khảo sát giúp việc phân tích đạt hiệu quả nhất. Chúng tôi đề xuất bảng câu hỏi phù hợp nhất dựa trên mục tiêu của doanh nghiệp.
  • Đội ngũ chuyên nghiệp: Đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp của chúng tôi giúp doanh nghiệp có được phương pháp và bảng câu hỏi tốt nhất nhằm đánh giá được nhưng điểm tích cực và tiêu cực của nhân viên.
  • Linh hoạt: Dữ liệu thu thập được phân tích theo nhiều cách thức linh hoạt khác nhau. Báo cáo của chúng tôi bao gồm đánh giá theo nhóm, cá nhân và các cấp quản lý. Các dữ liệu được so sánh với nhau giúp làm rõ những điểm cần được cải thiện.

USE CASESỰ HÀI LÒNG CỦA ĐÁP VIÊN

Market Research Service

Finance use case of Employee Satisfaction in Vietnam

Tài chính

Sự hài lòng của nhân viên là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty trong ngành công nghiệp dịch vụ. Chúng tôi thực hiện khảo sát và thu thập dữ liệu một cách ẩn danh nhưng vẫn có thể phân tích theo nhóm, theo quản lý và theo địa điểm.

Market Research Service

Maker - Dealer satisfaction use case of Employee Satisfaction in Vietnam

Sự hài lòng của Nhà sản xuất- đại lý

Khảo sát có thể được sử dụng để theo dõi mối quan hệ giữa các đại lý và nhà sản xuất. Các đại lý chia sẻ những phản hồi về sự hỗ trợ và truyền thông từ các nhà sản xuất nhằm giúp đưa ra gợi ý cải tiến bộ máy quản lý.

Market Research Service

360 degrees evaluations use case of Employee Satisfaction in Vietnam

Đánh giá toàn diện

Khảo sát sự hài lòng của nhân viên nhằm đánh giá hiệu suất của người quản lý. Kết quả khảo sát được phân tích và so sánh giữa các quản lý với nhau.

PROCEDURESỰ HÀI LÒNG CỦA ĐÁP VIÊN

Market Research Service

Step 1 of procedure for Employee Satisfaction in Vietnam

Step 1

Liên hệ và cho chúng tôi biết mục tiêu và đối tượng mà doanh nghiệp bạn muốn tìm hiểu.

Market Research Service

Step 2 of procedure for Employee Satisfaction in Vietnam

Step 2

Sau khi trao đổi về mục tiêu, thời gian và chi phí, chúng tôi tiến hành thiết kế bảng câu hỏi.

Market Research Service

Step 3 of procedure for Employee Satisfaction in Vietnam

Step 3

Chúng tôi gửi bảng khảo sát dựa trên dữ liệu đáp viên được doanh nghiệp cung cấp. Đáp viên có thể trả lời khảo sát trên cả điện thoại hoặc máy tính.

Market Research Service

Step 4 of procedure for Employee Satisfaction in Vietnam

Step 4

Một báo cáo hoàn chỉnh với những phản hồi từ nhân viên, điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất sẽ được gửi đến và trình bày trước bộ phận quản lý của doanh nghiệp.

OTHER SERVICES FROM Q&MEFOR MYSTERY SHOPPING IN VIETNAM


Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi