THU THẬP DỮ LIỆU TRỰC TIẾP SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ NHANH CHÓNG VÀ CHẤT LƯỢNG

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRUYỀN THỐNG


Công nghệ tiến triển theo cách mà chúng tôi thu thập dữ liệu ngay cả khi thu thập dữ liệu truyền thống. Việc thu thập dữ liệu của chúng tôi cung cấp cả tốc độ và chất lượng thông qua nền tảng thu thập dữ liệu thông minh.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG


Chúng tôi sử dụng ứng dụng dành cho điện thoại di động / máy tính bảng cho người phỏng vấn tiến hành khảo sát để thu thập dữ liệu hiệu quả hơn và đảm bảo chất lượng.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA CHÚNG TÔI

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Theo dõi thời gian thực

Nhóm quản lý dự án của chúng tôi theo dõi dữ liệu nghiên cứu theo thời gian thực để giao tiếp với người phỏng vấn khi cần thiết.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Kiểm tra vị trí

Các địa điểm phỏng vấn được thu thập thông qua GPS để đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập tại các địa điểm hợp lý.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Hình ảnh, Bộ sưu tập video

Chúng tôi có thể thu thập hình ảnh hoặc video với việc sử dụng nền tảng của chúng tôi để cung cấp cho cuộc sống của người tiêu dùng.

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.