CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN THAY ĐỔI CÁCH MÀ BẠN LẮNG NGHE NGƯỜI TIÊU DÙNG

Nghiên cứu thị trường trực tuyến


Điện thoại thông minh thay đổi cách mà bạn lắng nghe người tiêu dùng. Sử dụng điện thoại thông minh sẽ giúp bạn hiểu được người tiêu dùng dễ hơn bao giờ hết về quan điểm, phong cách sống và hành vi của họ.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG QUA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG


Nghiên cứu thị trường Việt Nam

ĐÁNH GIÁ CHIẾN DỊCH


Nghiên cứu thị trường Việt Nam

ĐỘ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG


Nghiên cứu thị trường Việt Nam

HÀNH TRÌNH MUA HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG


Nghiên cứu thị trường Việt Nam

KIỂM TRA Ý TƯỞNG


Nghiên cứu thị trường Việt Nam

ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU


NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH – KHẢO SÁT CHAT


Chúng tôi thấy rất nhiều trường hợp rằng khách hàng muốn hỏi sâu hơn sau khi nhận được báo cáo đinh lượng. Khảo sát chat trực tuyến của chúng tôi sẽ kết nối bạn với những người mà bạn muốn hiểu sâu hơn, hiểu khách hàng sâu hơn thông qua tính năng chat trực tuyến.

Dịch vụ nghiên cứu thị trường

KHẢO SÁT VỀ LỐI SỐNG


Bằng việc sử dụng những tiện ích của máy ảnh trên điện thoại thông minh, đáp viên của chúng tôi sẽ gửi những tấm hình dựa trên những yêu cầu của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy cuộc sống của người tiêu dùng một cách sinh động hơn.

Dịch vụ nghiên cứu thị trường

MẪU THỬ


Cách tốt nhất để lắng nghe ý kiến của khách hàng về sản phẩm là để họ dùng nó. Q&Me sẽ gửi mẫu thử của bạn tới khách hàng mục tiêu của bạn để nhận được phản hồi của khách hàng về sản phẩm.

Dịch vụ nghiên cứu thị trường

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi