-------------- Xếp hạng lượt truy cập --------------

Mức độ phổ biến và đặc trưng của mạng xã hội tại Việt Nam 2020

Khảo sát được thực hiện bởi 680 đáp viên từ 18-44 tuổi vào cuối năm 2020 để tìm ra mức độ phổ biến, tần suất sử dụng và những đặc trưng riêng của các mạng xã hội này.

Mức độ phổ biến và đặc trưng của mạng xã hội tại Việt Nam 2020
Mức độ phổ biến và đặc trưng của mạng xã hội tại Việt Nam 2020

Facebook là mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất với 96%, theo sau đó là Zalo (91%) và YouTube (86%).

Facebook cũng tiếp tục là mạng xã hội được yêu thích nhất với 58% người lựa chọn. YouTube xếp thứ 2 với 18% và Zalo xếp thứ 3 với 15%.

Trong số những người sử dụng, Facebook có đến 94% người sử dụng mạng xã hội này hàng ngày, theo sau đó là Zalo (82%), YouTube (81%), TikTok (66%) cuối cùng là Instagram (51%).

Facebook đều được lựa chọn nhiều ở tất cả các hình ảnh đánh giá. Facebook thì được dùng chủ yếu để cập nhật các hoạt động của bạn bè và theo dõi người nổi tiếng. Trong khi YouTube được dùng cho việc giải trí lúc rảnh rỗi và để vui. Instagram là mạng xã hội thích hợp để theo dõi người nổi tiếng. Các mạng xã hội khác như Tiktok & Zalo thì ít được lựa chọn.

Số lượng mẫu khảo sát: 680

Điều kiện đáp viên: 18 - 44 tuổi, trên toàn quốc

Thực hiện vào Tháng 12/2020

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi