-------------- Bán lẻ --------------

Báo cáo về việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động kinh doanh và điều hành ở các công ty tại Việt Nam

Kỹ thuật số là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong kinh doanh. Việc dứng dụng thành công yếu tố này sẽ đem lại cho các công ty những lợi ích to lớn trong vận hành và nâng cao năng suất lao động.

Báo cáo về việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động kinh doanh và điều hành ở các công ty tại Việt Nam
Báo cáo về việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động kinh doanh và điều hành ở các công ty tại Việt Nam

Về nhóm doanh nghiệp: công nghệ kỹ thuật số được ứng dụng nhiều để hoàn thành các tác vụ bán hàng và chấm công. Tuy nhiên, nhân viên kinh doanh/ bán hàng có xu hướng kết hợp cả công nghệ kỹ thuật số và các phương pháp thủ công để hoàn thành công việc. Nguyên nhân có thể đến từ việc các công nghệ kỹ thuật số chưa đáp ứng đủ nhu cầu của nhân viên hoặc do chúng khó sử dụng.

Về nhóm chuỗi cửa hàng: hơn 50% nhân viên cửa hàng thực hiện kiểm tra và báo cáo liên quan đến các tác vụ về hàng tồn kho, trưng bày và chấm công bằng công nghệ kỹ thuật số. Tuy nhiên các tác vụ về kiểm tra và báo cáo cơ sở vật chất của cửa hàng được phần lớn nhân viên thực hiện một cách thủ công.

Phần lớn các công ty được khảo sát đều có chính sách chấm công linh động và chính sách làm việc từ xa. Tuy nhiên, 30% trong số đó không cho phép nhân viên làm việc ngoài văn phòng/ làm việc tại nhà.

Zalo là một phương án thay thế cho các công ty chưa hoặc ít ứng dụng kỹ thuật số nhờ sự phổ biến của ứng dụng này với vai trò là công cụ liên lạc của nhân viên.

100 doanh nghiệp/ chuỗi cửa hàng được khảo sát

Khảo sát được thực hiện vào tháng 5/2022

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi