-------------- Khác --------------

Toàn cảnh về tiếp thị kỹ thuật số ở Việt Nam (2020)

Khảo sát được thực hiện giữa 172 công ty (trong đó bao gồm 40 công ty cung cấp dịch vụ và 132 công ty khách hàng) vào tháng 11 năm 2020

Toàn cảnh về tiếp thị kỹ thuật số ở Việt Nam (2020)
Toàn cảnh về tiếp thị kỹ thuật số ở Việt Nam (2020)

Hơn 80% công ty đang sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cho hoạt động tiếp thị của mình. Có một đặc điểm chung là các công ty đều đang tự vận hành hoạt động tiếp thị kỹ thuật số của mình. 74% doanh nghiệp tự chạy quảng cáo mà không thuê đơn vị cung cấp dịch vụ nào.

Facebook được sử dụng như một công cụ cơ bản cho hoạt động truyền thông. 96% doanh nghiệp có sở hữu tài khoản Facebook.

36% doanh nghiệp giảm ngân sách do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hình thức quảng cáo truyền thống như quảng cáo ngoài trời hay quảng cáo giấy được cân nhắc cắt giảm.

Những công ty khách hàng rất hài lòng với kết quả mà công ty cung cấp mang lại, tuy nhiên, những nhà cung cấp lại cho rằng thông tin nhận được từ khách hàng lại khá hạn chế

Tiếp thị kỹ thuật số đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này cho rằng phương tiện truyền thông xã hội khó tiếp cận khách hàng lớn tuổi hoặc khu vực nông thôn

Number of enterprises: 172

Nationwide

Conducted on November 2020

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi