-------------- Khác --------------

Toàn cảnh về tiếp thị kỹ thuật số ở Việt Nam 2019

Báo cáo thu thập đầy đủ các ý kiến về xu hướng tiếp thị kỹ thuật số và các vấn đề ở Việt Nam từ các nhà marketers

Toàn cảnh về tiếp thị kỹ thuật số ở Việt Nam 2019
Toàn cảnh về tiếp thị kỹ thuật số ở Việt Nam 2019

Các phương tiện truyền thông nào được sử dụng trong hoạt động tiếp thị kỹ thuật số?

Sự hài lòng về mức độ hiệu quả như thế nào?

Hoạt động tiếp thị kỹ thuật số ở các doanh nghiệp Việt Nam.

Hoạt động bán hàng trực tuyến và sự hài lòng.

Những vấn đề nào cần được cải thiện về lĩnh vực hoạt động tiếp thị kỹ thuật số Việt Nam.

Ý kiến về mối quan hệ giữa các agency và thương hiệu.

The survey gained opinions from the marketers of 135 enterprises (102 brands, 20 agencies, 13 media) 

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.

vietnam market research

Nghiên cứu thị trường người tiêu dùng

Understand consumers quick and deep with nearly 20M direct Vietnamese panels.

vietnam market research

MOBILE PROMOTER MANAGEMENT APPS

Tất cả nằm trong cùng một ứng dụng điện thoại di động giúp tăng cường quản lý lĩnh vực (bán hàng, nhân viên iếp thị) của bạn