-------------- Khác --------------

Cái nhìn toàn cảnh về tiếp thị kỹ thuật số ở Việt Nam

Khảo sát được tiến hành nhằm mục đích hiểu về các hoạt động marketing, mối liên hệ giữa các thương hiệu và các agency, cũng như các vấn đề trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số.

Cái nhìn toàn cảnh về tiếp thị kỹ thuật số ở Việt Nam
Cái nhìn toàn cảnh về tiếp thị kỹ thuật số ở Việt Nam

84% các doanh nghiệp Việt Nam chi tiền cho quảng cáo trên mạng xã hội.

94% các doanh nghiệp vừa và lớn (có số nhân viên hơn 50 người) chi tiền cho quảng cáo trên mạng xã hội và chỉ 79% đối với các doanh nghiệp nhỏ (số nhân viên ít hơn 50 người).

Facebook là kênh truyền thông phổ biến nhất mà hầu hết các doanh nghiệp đều có tài khoản, kế đến là YouTube. 99% các thương hiệu sử dụng Facebook cho các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số của họ. YouTube cũng được sử dụng với tỷ lệ cao 72%.

Khi nói đến sự hài lòng đối với tiếp thị kỹ thuật số, các thương hiệu đều hài lòng với hiệu quả của nó nhưng ít hài lòng về chi phí bỏ ra và sự tác động đối với hoạt động kinh doanh.

Chỉ 10% các thương hiệu đánh giá từ 8 điểm trở lên và 71% đánh giá dưới 6 điểm khi nói đến sự hài lòng của họ đối với các agency trên thang đo từ 1 đến 10 (với 1=hoàn toàn không hài lòng, 10=rất hài lòng).

Khảo sát về Cái nhìn toàn cảnh về tiếp thị kỹ thuật số ở Việt Nam 

155 doanh nghiệp (104 thương hiệu, 43 agency, 8 công ty quảng cáo) 

Khảo sát được tiến hành vào tháng 9/2017 

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.

-->