-------------- Công nghệ --------------

Sử dụng điện thoại thông minh ở trẻ em

Quan điểm của phụ huynh về việc con sử dụng điện thoại thông minh

Sử dụng điện thoại thông minh ở trẻ em
Sử dụng điện thoại thông minh ở trẻ em

Trẻ em trung bình dành 1 giờ 22 phút mỗi ngày cho việc sử dụng điện thoại thông minh.

72% phụ huynh hạn chế thời lượng sử dụng điện thoại thông minh của con. Ít hạn chế hơn đối với trẻ lớn.

Phụ huynh lo ngại vể những tác động đến sức khỏe của con và những nội dung không phù hợp trên mạng.

Nội dung về giáo dục phổ biến nhất, tiếp theo là đến các video giải trí. Nhóm trẻ trên 12 tuổi sử dụng đa dạng các ứng dụng trên điện thoại, bao gồm mạng xã hội.

Trẻ em khá quen thuộc với một số thao tác trên điện thoại thông minh như "tìm kiếm", "máy ảnh" và "tải xuống".

Phụ huynh khuyến khích trẻ em sử dụng điện thoại thông minh, đặc biệt là với trẻ lớn.

Thường xuyên thảo luận với trẻ lớn về an toàn và và cách ứng xử qua điện thoại.

295 người mẹ có con từ 3 tuổi trở lên. Khảo sát được tiến hành vào tháng 10 năm 2023.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi