-------------- Game --------------

Những ứng dụng di động phổ biến với người Việt 2023

Khảo sát này được thực hiện vào tháng 12 năm 2022 để tìm hiểu xu hướng và hành vi sử dụng ứng dụng di động (mobile app) của người Việt và liệu có sự thay đổi nào trong xu hướng sử dụng app so với năm 2021 hay không

Những ứng dụng di động phổ biến với người Việt 2023
Những ứng dụng di động phổ biến với người Việt 2023

Thời lượng sử dụng và số lượng các ứng dụng được sử dụng giảm đi so với năm trước, điều này có thể đến từ thời kỳ xã hội bình thường hóa sau những năm dịch bệnh.

Mặc dù trung bình số lượng các ứng dụng mà mỗi người dùng giảm xuống và không đa dạng bằng năm trước, Top 6 các ứng dụng phổ biến nhất chiếm tới 60% thời gian người dùng sử dụng điện thoại.

Các ứng dụng phổ biến nhất bao gồm: Facebook, Zalo, TikTok, Messenger, YouTube.

Mức độ phổ biến của TikTok tăng lên. Thời lượng sử dụng của TikTok dài hơn của YouTube

Số lượng đáp viên: 100

Đáp viên từ 15-50 tuổi trên toàn quốc

Khảo sát được thực hiện từ tháng 12 năm 2022

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi