-------------- Game --------------

Mức độ phổ biến của mạng xã hội tại Việt Nam 2022

Phương tiện truyền thông xã hội nào phổ biến và đối với các mạng xã hội, những đối tượng phù hợp tương ứng là ai.

Mức độ phổ biến của mạng xã hội tại Việt Nam 2022
Mức độ phổ biến của mạng xã hội tại Việt Nam 2022

Mặc dù Facebook vẫn đang thống trị các nền tảng mạng xã hội, nhưng Facebook đã mất một số thị phần vì TikTok đã trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là trong giới trẻ.

Trong số những người sử dụng mạng xã hội, 97% sử dụng Facebook. 94% là người dùng hàng ngày, tăng 1% so với năm ngoái.

86% người sử dụng mạng xã hội dùng YouTube, với mức độ phổ biến cao hơn trong giới trẻ. 81% là người dùng hàng ngày, số lượng người dùng hàng ngày tương tự so với năm trước.

87% người sử dụng mạng xã hội dùng Zalo, với mức độ phổ biến cao hơn ở nữ và độ tuổi từ 26 đến 44. 88% là người dùng hàng ngày, số lượng người dùng vài lần / ngày tăng 4% so với năm ngoái.

48% người sử dụng mạng xã hội dùng Instagram, với mức độ phổ biến cao hơn ở phụ nữ và thanh niên. 54% là người dùng hàng ngày, tăng 3% so với năm ngoái.

Sample size = 600

18-44 male / female

The report was created on February, 2022

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi