-------------- Game --------------

Chuyển đổi số DX / SaaS tại Việt Nam (2022)

Báo cáo phân tích và tổng hợp về thị trường DX và SaaS tại Việt Nam và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ SaaS phổ biến

Chuyển đổi số DX / SaaS tại Việt Nam (2022)
Chuyển đổi số DX / SaaS tại Việt Nam (2022)

Nền kinh tế số Việt Nam sẽ tăng trưởng gấp 3,7 lần vào năm 2025 (so với năm 2020)

Thị trường điện toán đám mây ở Việt Nam ước tính sẽ tăng trưởng kép hàng năm với tốc độ 18,8% vào năm 2026

Việc triển khai SaaS trong thời kỳ chuyển đổi số cũng mới đang ở những bước đầu tiên và chưa thể hoàn toàn thay thế cho hệ thống mà các doanh nghiệp đang sử dụng. Ở Việt Nam, hệ thống được hỗ trợ bởi Zalo và trang tính

DX ở Việt Nam đã khai phá tiềm năng thị trường nhờ vào nhu cầu phát triển các kênh mới phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế kỹ thuật số

Mặt khác, chi phí lao động thấp và các hoạt động theo định hướng nguồn lực duy trì hoạt động kinh doanh ở Việt Nam là những rào cản của DX.

Báo cáo được tổng hợp vào tháng 8 năm 2022

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi