-------------- Game --------------

Chuyển đổi số DX / SaaS tại Việt Nam (2022)

Báo cáo phân tích và tổng hợp về thị trường DX và SaaS tại Việt Nam và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ SaaS phổ biến

Chuyển đổi số DX / SaaS tại Việt Nam (2022)
Chuyển đổi số DX / SaaS tại Việt Nam (2022)

Nền kinh tế số Việt Nam sẽ tăng trưởng gấp 3,7 lần vào năm 2025 (so với năm 2020)

Thị trường điện toán đám mây ở Việt Nam ước tính sẽ tăng trưởng kép hàng năm với tốc độ 18,8% vào năm 2026

Việc triển khai SaaS trong thời kỳ chuyển đổi số cũng mới đang ở những bước đầu tiên và chưa thể hoàn toàn thay thế cho hệ thống mà các doanh nghiệp đang sử dụng. Ở Việt Nam, hệ thống được hỗ trợ bởi Zalo và trang tính

DX ở Việt Nam đã khai phá tiềm năng thị trường nhờ vào nhu cầu phát triển các kênh mới phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế kỹ thuật số

Mặt khác, chi phí lao động thấp và các hoạt động theo định hướng nguồn lực duy trì hoạt động kinh doanh ở Việt Nam là những rào cản của DX.

Báo cáo được tổng hợp vào tháng 8 năm 2022

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.