-------------- Thức ăn --------------

Khảo sát về mức độ sử dụng và mức độ phổ biến của các chuỗi nhà hàng ăn uống

Người Việt Nam đi đến các chuỗi nhà hàng và quán cà phê với tần suất như thế nào, và nhà hàng nào được yêu thích

Khảo sát về mức độ sử dụng và mức độ phổ biến của các chuỗi nhà hàng ăn uống
Khảo sát về mức độ sử dụng và mức độ phổ biến của các chuỗi nhà hàng ăn uống

56% đi đến quán Cà phê hằng tuần. Còn đối với các nhà hàng, 63% đi đến nhà hàng Đồ nướng BBQ/Lẩu, 49% đi đến nhà hàng Pizza mỗi tháng.

33% đi đến nhà hàng Nhật Bản một lần mỗi tháng hoặc hơn

Top 3 quán Cà phê là Highlands, Phúc Long và The Coffee House.

Top 3 nhà hàng Thức ăn nhanh là KFC, Lotteria, Mcdonalds

For BBQ / hotpot, Kichi Kichi, Gogi house, King BBQ are the top 3

Top 3 nhà hàng Pizza là Pizza Hut, The Pizza company và Domino Pizza

Top 3 nhà hàng Nhật Bản là iSushi, Hokkaido Sachi và Sushi Tei

Số lượng khảo sát: 376

Độ tuổi khảo sát: 20-49 sống ở TP Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội

Được thực hiện trong tháng 3/2023

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi