-------------- Ý KIẾN --------------

Đánh Giá Xu Hướng tại Việt Nam Trong Năm 2023

Những chủ đề và xu hướng nổi bật đã tạo nên sự chú ý trong năm 2023

Đánh Giá Xu Hướng tại Việt Nam Trong Năm 2023
Đánh Giá Xu Hướng tại Việt Nam Trong Năm 2023

Người tiêu dùng - Những người đánh giá cao năm 2023 của họ là "hài lòng" (Điểm=10 hoặc 9) chiếm 14%, trong khi những người "không hài lòng" (6 hoặc thấp hơn) là 43%.

Mức tiêu cực cao nhất về ổn định tài chính, phản ánh sự suy thoái của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023

Tin tức năm 2023 - Vụ cháy tại Hà Nội thu hút sự chú ý cao nhất. Ngoài ra, tin tức xấu về sự cố liên quan đến thời tiết hoặc tái cơ cấu trong ngành bất động sản cũng thu được nhiều phiếu. Tour diễn của Blackpink tại Việt Nam tạo nên sự náo nhiệt trong giới trẻ

Xu hướng văn hóa năm 2023 - Mua sắm trên TikTok được chọn là xu hướng tốt nhất, tiếp theo là mì ăn liền có vị thanh long và cơn sốt bánh đồng xu từ Hàn Quốc

Giải trí năm 2023 - 1 Đêm 2 Ngày, Cắt Đôi Nỗi Sầu đạt điểm bình chọn cao nhất, tiếp theo là Nhà Bà Nữ

300 người Việt Nam từ 16-44 tuổi trên toàn quốc.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi