-------------- Ý KIẾN --------------

Mức độ quan tâm đến môi trường của người Việt Nam

Người Việt Nam ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí và nước. Truyền hình và các phương tiện truyền thông xã hội là nguồn thông tin về môi trường được biết đến nhiều nhất.

Mức độ quan tâm đến môi trường của người Việt Nam
Mức độ quan tâm đến môi trường của người Việt Nam

Hà Nội được xếp hạng là thành phố kém nhất Đông Nam Á về chất lượng không khí.

Hơn một nửa số đáp viên quan tâm ở mức độ cao đến môi trường và 84% quan tâm nhiều hơn đến môi trường so với cách đây 1 năm.

Ô nhiễm không khí và nước và hai vấn đề về môi trường được quan tâm nhiều nhất.

Truyền hình và các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là Facebook, là nguồn thông tin về môi trường được tham khảo nhiều nhất.

Hành động phổ biến nhất để bảo vệ môi trường: sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, tiết kiệm điện/ nước và phân loại rác thải.

7% có nhận biết GDGs (Sustainable Development Goals- các mục tiêu phát triển bền vững)

Number of respondents: 792

From 16 years old, nationwide

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi