-------------- Ý KIẾN --------------

Sự khác biệt giữa người Sài Gòn và người Hà Nội

Người Sài Gòn và người Hà Nội thường được cho là có tính cách và đặc điểm rất khác nhau. Hãy cùng xem sự khác biệt này lớn đến đâu thông qua khảo sát nhanh của chúng tôi

Sự khác biệt giữa người Sài Gòn và người Hà Nội
Sự khác biệt giữa người Sài Gòn và người Hà Nội

Người Sài Gòn quan tâm tới Internet, làm đẹp và giải trí hơn người Hà Nội

TP. HCM gắn với hình ảnh hiện đại và bận rộn, trong khi Hà Nội được nhắc tới như một thành phố giàu truyền thống

Người Sài Gòn cho rằng người Sài Gòn lịch sự và tử tế. Người Hà Nội tự đánh giá bản thân tử tế, sẵn sàng hợp tác và đáng tin cậy

Người Sài Gòn đánh giá người Hà Nội chăm chỉ, lịch sự và làm việc hiệu quả

Người Hà Nội cho rằng người Sài Gòn cởi mở, sẵn sàng hợp tác và dễ tính

Cả người Sài Gòn và người Hà Nội đều cho rằng nhóm còn lại không đáng tin cậy

Để coi báo cáo đầy đủ, hãy nhấn vào nút dưới đây

Số lượng tham gia khảo sát: 480

From 16 - 39 year old in HCM and Hanoi 

Conducted on Jan, 2019 

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.

-->