-------------- Khác --------------

Xu hướng thị trường Việt Nam quý 1 năm 2024

Báo cáo tổng hợp các số liệu chính thức về nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 với các chỉ số: doanh số bán hàng của ngành bán lẻ, lạm phát, chỉ số tiêu dùng, giá trị xuất nhập khẩu…

Xu hướng thị trường Việt Nam quý 1 năm 2024
Xu hướng thị trường Việt Nam quý 1 năm 2024

Doanh số bán lẻ và dịch vụ tăng 8.2% so với cùng kì năm ngoái.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trung bình tăng 3.77% so cùng kỳ năm 2023.

Tỷ lệ lạm phát tăng 2.81% so với cùng kì năm 2023.

Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa cả nước tăng 13.9% so với cùng kì năm 2023

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước tăng 17% so với cùng kì năm 2023.

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới đầu năm 2022 tăng 6.9% so với năm 2023.

Tỷ lệ thất nghiệp là 2.24 (Quý 1 2024)

Doanh số xe ô tô giảm 17.4% so với cùng kì năm 2023.

Doanh số xe máy giảm 4.88% so với cùng kì năm 2023.

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 72% so với cùng kỳ năm 2023.

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi