-------------- Khác --------------

Xu hướng thị trường Việt Nam Quý 1-4 năm 2023

Báo cáo tổng hợp các số liệu chính thức về nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 với các chỉ số: doanh số bán hàng của ngành bán lẻ, lạm phát, chỉ số tiêu dùng, giá trị xuất nhập khẩu…

Xu hướng thị trường Việt Nam Quý 1-4 năm 2023
Xu hướng thị trường Việt Nam Quý 1-4 năm 2023

Doanh số bán lẻ và dịch vụ tăng 9.6% so với cùng kì năm ngoái.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trung bình tăng 3.58% so cùng kỳ năm 2022.

Tỷ lệ lạm phát tăng 4.16% so với cùng kì năm 2022.

Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa cả nước giảm 8.9% so với cùng kì năm 2022

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước giảm 4.4% so với cùng kì năm 2022.

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới đầu năm 2022 tăng 4.5% so với năm 2022.

Tỷ lệ thất nghiệp là 2.26 (Quý 4 2023)

Doanh số xe ô tô giảm 23% so với cùng kì năm 2022.

Doanh số xe máy giảm 16% so với cùng kì năm 2022.

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh 344% so với cùng kỳ năm 2022.

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi