-------------- Khác --------------

Sự khác nhau về mức sống giữa các tỉnh thành ở Việt Nam

Phân tích mức sống của người Việt Nam để hiểu được sự khác biệt về nguồn thu nhập giữa các tỉnh thành ở các vùng kinh tế khác nhau

Sự khác nhau về mức sống giữa các tỉnh thành ở Việt Nam
Sự khác nhau về mức sống giữa các tỉnh thành ở Việt Nam

Đồng bằng sông Hồng có tổng dân số hơn 22,6 triệu người, thu nhập bình quân đầu người hằng tháng xấp xỉ đạt 5 triệu đồng, trong đó Hà Nội là nơi có thu nhập bình quân đầu người cao nhất vùng.

Trung du và miền núi phía Bắc có tổng dân số khoảng 12,5 triệu người, thu nhập bình quân đầu người hàng tháng rơi vào khoảng 2,7 triệu đồng. Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất là tỉnh Bắc Giang.

Khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có tổng dân số hơn 20,2 triệu người, thu nhập bình quân đầu người hàng tháng khoảng 3,4 triệu đồng. Trong đó, nơi có thu nhập bình quân cao nhất là thành phố Đà Nẵng.

Tây Nguyên có tổng dân số 5,8 triệu người, thu nhập bình quân đầu người là 2,8 triệu đồng/ tháng. Lâm Đồng là tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất ở vùng này.

Đông Nam Bộ có tổng dân số rơi vào khoảng 17,9 triệu người, thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ là 6 triệu đồng/ tháng. Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất ở vùng này là tỉnh Bình Dương.

Đồng bằng sông Cửu Long có tổng dân số 17,2 triệu người, thu nhập bình quân đầu người hàng tháng rơi vào khoảng 3,9 triệu đồng. Ở vùng này, nơi có thu nhập bình quân cao nhất là thành phố Cần Thơ.

"Kết quả sơ bộ kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020” do GSO công bố

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.