-------------- Khác --------------

Báo cáo tổng hợp kinh tế thị trường Việt Nam năm 2020

Báo cáo tổng hợp các thông tin: Doanh số bán lẻ và dịch vụ (Tổng cục thống kê). Chỉ số giá tiêu dùng (Tổng cục thống kê). Tỷ lệ lạm phát (Tổng cục thống kê). Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa cả nước (Tổng cục thống kê). Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước (Tổng cục thống kê). Tổng số doanh nghiệp thành lập mới (Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp). Tỷ lệ thất nghiệp (Tổng cục thống kê). Doanh số xe ô tô (Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam). Doanh số xe máy (Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam). Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam (Tổng cục thống kê)

Báo cáo tổng hợp kinh tế thị trường Việt Nam năm 2020
Báo cáo tổng hợp kinh tế thị trường Việt Nam năm 2020

Doanh số bán lẻ và dịch vụ tăng 2% so với năm ngoái.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trung bình tăng 3.23% so với năm 2019.

Tỷ lệ lạm phát tăng 2.31% so với năm 2019.

Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa cả nước tăng 1% so với năm 2019.

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước tăng 6% so với năm 2019.

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020 giảm 2% so với năm 2019.

Tỷ lệ thất nghiệp của năm 2020 là 2.48

Doanh số xe ô tô giảm 7% so với năm 2019.

Doanh số xe máy năm 2020 giảm 17% so với năm 2019.

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm 79% so với năm 2019.

Báo cáo được cập nhật vào tháng 3 năm 2021

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi