-------------- Khác --------------

Báo cáo tổng hợp kinh tế thị trường Việt Nam (Q1, 2021)

Báo cáo tổng hợp tóm tắt thông tin về nền kinh tế Việt Nam trong bốn (hoặc năm) tháng đầu năm 2021 với các chỉ số: doanh số bán hàng của các đại lí, lạm phát, chỉ số tiêu dùng, số liệu của ngành xuất nhập khẩu…

Báo cáo tổng hợp kinh tế thị trường Việt Nam (Q1, 2021)
Báo cáo tổng hợp kinh tế thị trường Việt Nam (Q1, 2021)

Doanh số bán lẻ và dịch vụ tăng 11% so với năm ngoái.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trung bình tăng 1.29% so với năm 2020.

Tỷ lệ lạm phát tăng 0.82% so với năm 2020.

Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa cả nước tăng 35% so với năm 2019.

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước tăng 33% so với năm 2019.

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới đầu năm 2022 tăng 18% so với năm 2021.

Tỷ lệ thất nghiệp là 2.42

Doanh số xe ô tô tăng 32% so với năm 2019.

Doanh số xe máy năm 2021 giảm 4% so với năm 2020.

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm 98% so với năm 2020.

Báo cáo được cập nhật vào tháng 6 năm 2021

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi