-------------- Công nghệ --------------

Những ứng dụng di động phổ biến với người Việt 2024

Cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 1 năm 2024 nhằm tìm hiểu xu hướng và hành vi của người Việt khi sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động và để tìm ra sự thay đổi so với những năm trước.

Những ứng dụng di động phổ biến với người Việt 2024
Những ứng dụng di động phổ biến với người Việt 2024

Thời gian sử dụng và số lượng sử dụng các ứng dụng di động tăng mạnh so với năm trước 2023

6 ứng dụng di động đứng đầu phần lớn đều là mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo, Messenger và YouTube chiếm ba phần tư người sử dụng.

Sự phổ biến của TikTok tăng cao vào năm 2024 do tính năng mua sắm trực tuyến TikTok shop nên người dùng dành nhiều thời gian hơn cho ứng dụng này.

Sự thâm nhập của các ứng dụng lối sống như đặt xe và thương mại điện tử tăng lên vào năm 2024.

88% số người tham gia cuộc khảo sát sử dụng ứng dụng thanh toán di động hoặc ứng dụng ngân hàng trực tuyến, cho thấy sự thâm nhập cao của các ứng dụng liên quan đến tài chính trong những năm gần đây.

100 Vietnamese male / female who use iPhone

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi