-------------- Xe máy --------------

Nhận biết về xe ô tô điện ở Việt Nam

Trong khảo sát này, chúng tôi tìm hiểu mức độ quan tâm của người dùng đối với ô tô điện và xe máy điện ở Việt Nam

Nhận biết về xe ô tô điện ở Việt Nam
Nhận biết về xe ô tô điện ở Việt Nam

Đối với hình ảnh ô tô điện, hình ảnh chủ đạo là "thân thiện với môi trường". Thương hiệu Vinfast và Tesla được nhắc đến đầu tiên.

Đối với hình ảnh xe máy điện, hình ảnh chủ đạo là “thân thiện với môi trường”. Thương hiệu Vinfast được nhắc đến đầu tiên.

Vinfast được gắn chủ đạo với hình ảnh ô tô điện. Một số thương hiệu khác như Honda / Yamaha cũng được nhắc đến với hình ảnh ô tô điện.

Thân thiện với môi trường được lấy làm thế mạnh. Mặt khác, mọi người lo ngại về việc xe điện có tốc độ và công suất thấp, cũng như ít các trạm sạc điện dành cho phương tiện này.

Nữ giới có độ tuổi từ 26-35 tuổi quan tâm hơn đến xe máy điện.

Cỡ mẫu = 235 người biết đến ô tô điện và xe máy điện

Báo cáo được cập nhật vào tháng 3 năm 2022.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi