Q&Me NPS® LÀ PHƯƠNG THỨC ĐƠN GIẢN VÀ NHANH NHẤT ĐỂ ĐO LƯỜNG ĐỘ HẠNH PHÚC VỀ KHÁCH HÀNG CỦA BẠN

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Bạn có sử dụng phản hồi của khách hàng để cải thiện dịch vụ của bạn? Dịch vụ Q&Me NPS® cho phép bạn lắng nghe phản hồi của khách hàng một cách dễ dàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG


“Vui lòng chấm điểm cho mức độ hài lòng và sẵn sàng giới thiệu dịch vụ cho bạn của bạn?” đây là câu hỏi phổ biến về dịch vụ. Khách hàng của bạn sẽ nhận được 1 email để đánh giá chất lượng dịch vụ và bình luận với ý kiến của họ. Phản hồi của khách hàng sẽ được gửi cho bạn với 100% trung thực.

THIẾT KẾ KHẢO SÁT
Tạo và gửi khảo sát tùy chỉnh cực kỳ dễ dàng với các mẫu khảo sát có sẵn qua email, url hoặc QR code.
Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường Việt Nam Chuyên nghiệp | Q&Me
NHẬN PHẢN HỒI
Khách hàng nhận được 1 câu hỏi đơn giản để đánh giá về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường Việt Nam Chuyên nghiệp | Q&Me
PHÂN TÍCH PHẢN HỒI
Phản hồi của khách hàng thì ở trước mặt bạn để phân tích.
Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường Việt Nam Chuyên nghiệp | Q&Me

LÀM SAO ĐỂ PHÂN TÍCH PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG


Bạn không cần phải có những kỹ năng đặc biệt để phân tích của khách hàng. Công cụ của chúng tôi sẽ giúp bạn hình dung được phản hồi của khách hàng một cách dễ dàng nhất.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Các câu hỏi được tùy biến để phù hợp với yêu cầu của bạn. Bạn có thêm nhiều câu hỏi hơn để hiểu được khách hàng tốt hơn.

PHÙ HỢP VỚI LOẠI HÌNH KINH DOANH?


Chúng tôi sẽ giúp bạn quan tâm tới sự hài lòng của khách hàng

NHÀ HÀNG / CÀ PHÊ
Thu thập sự hài lòng của khách hàng tại mỗi cửa hàng một cách dễ dàng và trung thực.
Nghiên cứu thị trường Việt Nam
Thương mại điện tử
Công cụ của chúng tôi giúp bạn thu thập ý kiến của khách hàng mà bạn không biết.
Nghiên cứu thị trường Việt Nam
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Liệu nhân viên của bạn đối xử với khách hàng tốt? Hãy xem sự trung thành của khách hàng của bạn như thế nào.
Nghiên cứu thị trường Việt Nam
BÁN LẺ
Tối ưu hệ thống thành viên của bạn để biết được sự hài lòng của họ để cải thiện chất lượng.
Nghiên cứu thị trường Việt Nam

NPS LÀ GÌ?


Net Promoter Score là chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng được phân làm 3 nhóm: Promoters, Passives và Detractors. NPS được tính bởi tỉ lệ của Promoters và Detractors.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

PHÍ DỊCH VỤ

Nghiên cứu thị trường Việt Nam
Nghiên cứu thị trường Việt Nam
Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Nếu bạn thấy thú vị, hãy dùng thử 30 ngày.

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi