-------------- Khác --------------

Xu hướng thị trường Việt Nam Quý 2 năm 2022

Báo cáo tổng hợp các số liệu chính thức về nền kinh tế Việt Nam trong Quý 2 năm 2022 với các chỉ số: doanh số bán hàng của ngành bán lẻ, lạm phát, chỉ số tiêu dùng, giá trị xuất nhập khẩu…

Xu hướng thị trường Việt Nam Quý 2 năm 2022
Xu hướng thị trường Việt Nam Quý 2 năm 2022

Doanh số bán lẻ và dịch vụ tăng 24% so với cùng kì năm ngoái.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trung bình tăng 2.96% so với Quí 2 năm 2021.

Tỷ lệ lạm phát tăng 1.69% so với cùng kì năm 2021.

Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa cả nước tăng 17% so với cùng kì năm 2021.

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước tăng 24% so với cùng kì năm 2021.

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới đầu năm 2022 tăng 10% so với năm 2021.

Tỷ lệ thất nghiệp là 2.32.

Doanh số xe ô tô tăng 37% so với cùng kì năm 2021.

Doanh số xe máy giảm 2% so với cùng kì năm 2021.

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh 1173% so với Quí 2 năm 2021.

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi