-------------- Khác --------------

Sự mở rộng của các cửa hàng bán lẻ theo khu vực ở Việt Nam (2022)

Phân tích địa lý để hiểu được các chuỗi cửa hàng lớn mở rộng cửa hàng của họ ở những khu vực nào. Phân tích này bao gồm cả các cửa hàng ăn uống và chuỗi cà phê. 2022.

Sự mở rộng của các cửa hàng bán lẻ theo khu vực ở Việt Nam (2022)
Sự mở rộng của các cửa hàng bán lẻ theo khu vực ở Việt Nam (2022)

Dân số Việt Nam tăng từ 96,4 triệu lên 97,6 triệu.

Vinmart + tăng số lượng cửa hàng đặc biệt tại khu vực đồng bằng sông Hồng, ngược lại, BHX đã giảm số lượng cửa hàng từ 1.884 xuống 1.735

57% các siêu thị lớn nằm ở HCM (30%) hoặc Hà Nội (27%).

51% các siêu thị nhỏ ở HCM (31%) hoặc Hà Nội (20%). Các siêu thị nhỏ được mở rộng hơn ở khu vực ngoại ô so với các siêu thị lớn.

74% CVS tập trung ở HCM. 14% cửa hàng đặt ở Hà Nội

51% chuỗi cửa hàng cà phê lớn tập trung ở các thành phố lớn: HCM (39%) và Hà Nội (12%).

Số liệu do Asia Plus thống kê thủ công từ trang web của từng chuỗi bán lẻ

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.