-------------- Khác --------------

Xu hướng thị trường Việt Nam năm 2022 (Q1-Q4)

Báo cáo tổng hợp các số liệu chính thức về nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 với các chỉ số: doanh số bán hàng của ngành bán lẻ, lạm phát, chỉ số tiêu dùng, giá trị xuất nhập khẩu…

Xu hướng thị trường Việt Nam năm 2022 (Q1-Q4)
Xu hướng thị trường Việt Nam năm 2022 (Q1-Q4)

Doanh số bán lẻ và dịch vụ tăng 23% so với năm 2021.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trung bình tăng 1.31% so với năm 2021.

Tỷ lệ lạm phát tăng 1.8% so với năm 2021.

Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa cả nước tăng 10% so với năm 2021.

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước tăng 12% so với năm 2021.

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới đầu năm 2022 tăng 27% so với năm 2021.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm 0.9% so với năm 2021.

Doanh số xe ô tô tăng 29% so với năm 2021.

Doanh số xe máy tăng 20% so năm 2021.

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh 2228% so với năm 2021.

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi