-------------- Phong cách sống --------------

Top những bài hát đại diện cho Việt Nam

Ngày nay, âm nhạc đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Việt. Chúng tôi đã thực hiện một khảo về "top 10 bài hát đại diện cho Việt Nam" với đối tượng được khảo sát là người Việt, tuổi từ 10 đến trên 50. Và đây là kết quả:

Top những bài hát đại diện cho Việt Nam
Top những bài hát đại diện cho Việt Nam

1. Quốc Ca (National Anthem) by Nam Cao (61%)

2. Bonjour Vietnam (Hello Vietnam) by Pham Quynh Anh (26%)

3. Tự Hào Hát Mãi Việt Nam Ơi by Minh Beta (23%)

4. Việt Nam Quê Hương Tôi by Đỗ Nhuận (19%)

5. Tôi Yêu Việt Nam by Phương Uyên (7%)

6. Xinh Tươi Việt Nam by Nguyễn Hồng Thuận (5%)

7. Nối Vòng Tay Lớn by Trịnh Công Sơn (5%)

8. Quê Hương Việt Nam by Tuấn Phương (5%)

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi