-------------- Bán lẻ --------------

Doanh thu hằng ngày của cửa hàng bán lẻ ở Việt Nam

Chúng tôi sử dụng thông tin tài chính để ước tính doanh số bán hàng hàng ngày và hàng tháng giữa các cửa hàng bán lẻ lớn

Doanh thu hằng ngày của cửa hàng bán lẻ ở Việt Nam
Doanh thu hằng ngày của cửa hàng bán lẻ ở Việt Nam

Siêu thị nhỏ có doanh thu $1000 - $1500 mỗi ngày, trong khi doanh thu của các siêu thị lên tới gần $10,000 mỗi ngày

Doanh thu của ngành hàng cà phê là khoảng $1000 mỗi ngày

Doanh thu của chuỗi thiết bị gia dụng và công nghệ thông tin là trên $3000 mỗi ngày

Doanh thu hằng ngày của các cửa hàng trong ngành bán lẻ Việt Nam không cao, đặc biệt ở khu vực thành thị, nơi có giá bất động sản cao nên khó thu lợi nhuận.

Based on the financial informaton of the major retail companies in Vietnam

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi

Cập nhật các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất từ bản tin của chúng tôi