-------------- Game --------------

Instagram và Facebook tại Việt Nam

Số lượng người trẻ dùng Instagram đã tăng gần đây. Thái Lan là một trong những quốc gia mà số lượng người dùng Instagram phổ biến nhất. Chúng tôi đã hỏi hơn 2000 người VIệt Nam để biết rằng liệu Instagram sẽ là Facebook tiếp theo ở Việt Nam không?

Instagram và Facebook tại Việt Nam
Instagram và Facebook tại Việt Nam

Nữ giới từ 16 - 24 tuổi thì biết về Instagram nhiều hơn

The usage of Facebook is longer than Instagram.

Instagram được sử dụng cho việc chỉnh sửa hình ảnh (42%), và theo dõi những người nổi tiếng (27%)

54% số lượng người sử dụng Facebook dùng nhiều hơn trước đây

Chỉ có 5% số lượng người sử dụng Instagram dùng nhiều hơn so với trước đây

Lý do chính mọi người sử dụng Instagram là chính sách tốt hơn (44%) và giao diện (32%)

Để coi báo cáo đầy đủ, hãy nhấn vào nút dưới đây

Instagram và Facebook tại Việt Nam 

Khảo sát với 2155 người Việt trong độ tuổi từ 16 - 35  

Được thực hiện vào tháng 7, 2015 

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.

-->