-------------- Game --------------

Khảo sát điện thoại thông minh của người Việt

Điện thoại thông minh đang bùng nổ tại Việt Nam. Vậy điện thoại thông minh thay đổi cuộc sống người Việt Nam như thế nào? Họ dùng nó để làm gì? Dịch vụ nghiên cứu thị trường Q&Me đã tiến hành một sự phân tích chuyên sâu về chủ đề này.

Vietnamese smartphone surve
Vietnamese smartphone surve

2/3 người dùng điện thoại thông minh có sử dụng điện thoại thường đi kèm

46% dùng internet nhiều hơn 3 tiếng/ngày, trong khi không nhiều hơn 28% truy cập internet 3 tiếng/ngày từ điện thoại thông minh

Về thương hiệu, Samsung dẫn đầu với 33% thị trường, theo sau đó là Nokia và Apple.

Thương hiệu (53%), Giá cả (52%) và Thiết kế (51%) là sự quan tâm chính dành cho điện thoại thông minh.

50,000 - 100,000 đ là mức chi phí thông thường nhất được sử dụng hằng tháng.

Dưới 18% người dùng điện thoại thông minh mua ứng dụng có phí.

Để coi báo cáo đầy đủ, hãy nhấn vào nút dưới đây

Khảo sát trên 539 người Việt Nam sở hữu điện thoại thông minh 

Tiến hành vào tháng 11/2014

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.

-->