Khảo sát trực tuyến có thật sự hiệu quả?

Tại Việt Nam, khảo sát trực tuyến được coi là “rẻ và không hiệu quả”. Tuy nhiên điều này chỉ có thể đúng ở một mức độ nào đó, trong trường hợp các dữ liệu bạn cung cấp không được kiểm tra kĩ càng. Q&Me, với nhiều công nghệ tiên tiến, sẽ sàng lọc ra tất cả các câu trả lời không liên quan và chỉ cung cấp những ý kiến chính xác từ người tiêu dùng.

Các thức hoạt động

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Câu hỏi khảo sát chỉ được gửi tới các thành viên phù hợp với yêu cầu của khảo sát

Một trong những thế mạnh của khảo sát trực tuyến là tệp dữ liệu hồ sơ cực lớn của các đáp viên. Chúng tôi gửi bản câu hỏi khảo sát dựa trên hồ sơ đăng ký của các đáp viên, cái đã trải qua hai lần kiểm tra trong các dự án. Những thông tin này bao gồm tuổi, giới tính, khu vực, thu nhập, quyền sở hữu, hành vi sử dụng internet,…

Sàng lọc những đáp viên đưa ra câu trả lời không liên quan

Chúng tôi kiểm tra độ chính xác của câu trả lời thông qua các câu hỏi khảo sát

1.

Fake choices: Q&Me cố ý chuẩn bị sẵn các câu trả lời sai, cái mà các đáp viên không nên lựa chọn (ví dụ: những nhãn hàng không tồn tại)

2.

Kiểm tra sự mâu thuẫn trong câu trả lời : Các đáp viên đưa ra câu trả lời mâu thuẫn, không giống nhau cho cùng 1 câu hỏi sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách

3.

Straight answers: Câu trả lời của các đáp viên sẽ bị loại ra khỏi bảng dữ liệu nếu các đáp viên lựa chọn cùng một đáp án (Ví dụ: trong bảng câu hỏi ma trận, tất cả các câu trả lời của đáp viên chọn đều nằm trên một cột giống nhau)

Loại bỏ những đáp viên đưa ra câu trả lời quá nhanh

Chúng tôi ước tính mức thời gian tương ứng để hoàn thành khảo sát. Khi các đáp viên đưa ra câu trả lời nhanh hơn thời gian ước tính trung bình để hoàn thành khảo sát, câu trả lời của họ sẽ bị loại bỏ

Được kiểm tra lại bởi các nghiên cứu viên nhiều kinh nghiệm của Q&Me

Ngoài những kĩ thuật được nhắc tới ở trên, các nghiên cứu viên với bề dày nhiều kinh nhiệm trong lĩnh vực khảo sát sẽ kiểm tra lại mức độ phù hợp của các câu trả lời, đặc biệt là câu trả lời trong các câu hỏi mở

Tái tổ hợp sự ưu tiên của các đáp viên

Dựa theo kết quả của khảo sát, Q&Me sẽ loại bỏ những đáp viên xấu ra khỏi những khảo sát kế tiếp, và sẽ cung cấp quyền ưu tiên trả lời cho các đáp viên đưa ra câu trả lời chính xác.

LIÊN HỆ

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.