-------------- Phong cách sống --------------

ベトナム人の日本文化への関心・理解についての調査

新日だと言われるベトナム人。そんな彼らの日本文化の理解について「日本語学習者」と「一般層」の二つの対象者を元に調査を実施しました。

ベトナム人の日本文化への関心・理解についての調査
ベトナム人の日本文化への関心・理解についての調査

日本語学習は「日本文化への関心」「キャリアパスとして」の2通りに分かれる。

日本人は「勤勉」「知性がある」などのイメージが強い。

一般には「食文化」「テクノロジー」への関心が高いが,日本語学習層は概ね全ての文化に関心が高い。

東京の知名度が圧倒的に高い。一般層では「広島・長崎」などの戦争関連の都市の知名度が高い一方で,日本語学習者は大阪・京都の割合が高い。

日本食の人気は高いが,日本語学習者層であっても日本食を食べる頻度は限定的。寿司の認知度がダントツである。

アニメの関心は全体的に高く,ドラえもん,コナン,ポケットモンスター,ドラゴンボールなどの知名度が高い。またアニメの認知としてはテレビとウェブ・フォーラムなどの二通りがある。

Để coi báo cáo đầy đủ, hãy nhấn vào nút dưới đây

Khảo sát về sự khác biệt giữa thị trường bán lẻ HCM và Hà Nội 

165名の日本語学習者、126名の一般ベトナム人に対しての調査 

2017年1月実施 

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.

-->