-------------- Phong cách sống --------------

Sự khác biệt trong hành vi sử dụng truyền thông của người miền Bắc và miền Nam

"Phong cách sống khác biệt giữa người miền Nam và miền Bắc luôn là đề tài được nhiều người nhắc đến. Bài báo cáo dưới đây sẽ phân tích sự khác biệt về thói quen sử dụng truyền thông cũng như phân tích sự khác biệt trong đánh giá giữa người miền Nam và miền Bắc."

Sự khác biệt trong hành vi sử dụng truyền thông của người miền Bắc và miền Nam
Sự khác biệt trong hành vi sử dụng truyền thông của người miền Bắc và miền Nam

Người miền Nam dành thời gian cho việc sử dụng mạng internet và Facebook.

Thời gian truy cập vào Youtube của người miền Nam cũng nhiều hơn người miền Bắc.

So với người miền Bắc, tỉ lệ % người miền Nam đánh giá TVC tích cực hơn là 11%.

Sự khác biệt trong đánh giá giữa hai miền được thể hiện mặc dù các đánh giá tương ứng không thể hiện sự khác biệt quá lớn. Vì vậy, kết quả đánh giá này có thể chỉ đơn giản là do người miền Nam có xu hướng thể hiện ý kiến của mình một cách tích cực hơn so với người miền Bắc.

Người miền Nam thường chọn từ khóa "hạnh phúc", trong khi đó người miền Bắc lại chọn từ khóa "thú vị".

Để coi báo cáo đầy đủ, hãy nhấn vào nút dưới đây

Khảo sát về sự khác biệt trong hành vi sử dụng truyền thông của người miền Bắc và miền Nam 

Số lượng tham gia khảo sát: 631

Nam/Nữ từ 16 - 44 tuổi ở Việt Nam (miền Nam và miền Bắc) 

Khảo sát được tiến hành vào tháng 12/2016 

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.

-->