-------------- Game / IT --------------

Ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường đại học Việt Nam

Ứng dụng công nghệ thông tin đang ngày càng phổ biến tại các trường đại học Việt Nam. Nhiều trường đang tối ưu hoá các cổng thông tin điện tử và trang xã hội Facebook để cuộc sống sinh viên trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn. Báo cáo này bao gồm kết quả từ các cuộc đến thăm trường đại học để thấy được các trường đại học Việt Nam thực sự hoạt động ra sao.

Ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường đại học Việt Nam
Ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường đại học Việt Nam

Hầu hết sinh viên đại học đều sử dụng các thiết bị điện tử như smartphone, laptop hoặc cả hai

Việc sử dụng cổng thông tin điện tử phổ biến tại các trường đại học Việt Nam; các thông tin và thủ tục đều được đăng tải trên mạng.

Khoảng 40% sinh viên đã từng liên hệ với giáo sư qua trang Facebook.

Việc sử dụng sách điện tử đang trở nên phổ biến và giúp giảm chị phí cho các tài liệu khác.

Các giáo sư đều tối ưu hoá việc sử dụng máy tính và máy chiếu để cải thiện chất lượng bài giảng.

Báo cáo về việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường đại học Việt Nam 

500 sinh viên đại học tại Việt Nam 

Khảo sát được tiến hành từ 10/03 - 18/03/2016 

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.