-------------- Chăm sóc sức khỏe --------------

Tình hình y tế ở Việt Nam

6% người Việt từng ra nước ngoài để được chữa trị/chẩn đoán tốt hơn. Người Việt Nam chọn bệnh viện như thế nào? Hãy cùng tham khảo báo cáo của Q&Me nhé.

Tình hình y tế ở Việt Nam
Tình hình y tế ở Việt Nam

Trung bình người Việt Nam đến bệnh viện 2.1 lần 1 năm

83% người Việt Nam đến bệnh viện mà họ thường đến

Khi chọn bệnh viện thì chất lượng của bác sĩ là tiêu chí quan trọng nhất, và theo sau là trang thiết bị hiện đại.

Khi chọn bệnh viện, người Việt Nam thường hay tham khảo thông tin từ bạn bè và cha mẹ

Chỉ 36% người Việt Nam hài lòng với bệnh viện trong quận họ sinh sống

6% người Việt Nam từng ra nước ngoài để được chữa trị/chẩn đoán tốt hơn

Để coi báo cáo đầy đủ, hãy nhấn vào nút dưới đây

Khảo sát về tình hình y tế ở Việt Nam

Được trả lời bởi 500 người Việt Nam từ 18 tuổi

Conducted in May, 2015 

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.

-->