ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG VÀ BAO BÌ SẢN PHẨM

"NHỮNG Ý TƯỞNG CỦA TÔI CÓ KHẢ THI HAY KHÔNG?"


Với Q&Me Concept Test bạn có thể dễ dàng thử nghiệm và đánh giá được tiềm năng của những ý tưởng của mình, giúp đưa ra những quyết định quan trọng để tối ưu và hoàn thiện các ý tưởng đó.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

"LIỆU TÔI CÓ THỂ CẢI THIỆN MẪU BAO BÌ SẢN PHẨM CỦA MÌNH?"


Q&Me Packaging Test giúp bạn thu thập ý kiến phản hồi của người dùng trực tuyến một cách nhanh chóng về những mẫu thiết kế bao bì hoặc tính năng mới của sản phẩm. Cộng đồng khảo sát trực tuyến của Q&Me có khả năng cung cấp lượng phản hồi cực lớn trong vòng 48 giờ, giúp bạn hiểu được mức độ yêu thích và đón nhận của người dùng đối với những ý tưởng bao bì sản phẩm mới trong tình hình thị trường chuyển động liên tục.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY


Tất cả những gì bạn cần là những phác thảo ý tưởng và khái niệm về sản phẩm của mình. Q&Me sẽ giúp bạn thu thập phản hồi và ra quyết định một cách nhanh chóng!

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.