LIÊN HỆ


Q&Me ĐƯỢC ĐIỀU HÀNH BỞI ASIA PLUS INC.

nghiên cứu thị trường

nghiên cứu thị trường

nghiên cứu thị trường

nghiên cứu thị trường

nghiên cứu thị trường

Q&Me - Market Research Services

Address

6F 506 Nguyen Dinh Chieu Street,
Ward 4, District 3,
Ho Chi Minh City

Q&Me - Market Research Services

Email

info@qandme.net

Q&Me - Market Research Services

Q&Me - Market Research Services

Q&Me - Market Research Services

Q&Me - Market Research Services

Phone number

02839 100 043

Q&Me - Market Research Services

Q&Me - Market Research Services

Q&Me - Market Research Services

Q&Me - Market Research Services

Business Hours

Mon – Fri: 9:00 AM – 12:00 PM, 1:00 PM – 6:00 PM.

Q&Me - Market Research Services

Q&Me - Market Research Services

HỌ VÀ TÊN*
CÔNG TY*
ĐIỆN THOẠI*
EMAIL*
YÊU CẦU
ENTER CAPTCHA
Reload

GIỚI THIỆU


Q&Me là dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam. Q&Me nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam để giúp bạn thành công trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Công nghệ nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi có thể thực hiện khảo sát định lượng và khảo sát định tính trực tuyến thế nên chúng tôi có thể cung cấp những báo cáo về thị trường Việt Nam với chi phí hợp lý. Trong dịch vụ của chúng tôi, khảo sát nhóm có thể được thực hiện trực tuyến thế nên bạn không cần phải tiêu tốn chi phí cho những chuyến công tác. Q&Me quản lý những đáp viên một cách trực tiếp, thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách nhanh nhất.


Hãy liên hệ với chúng tôi cho những thắc mắc về thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vui được làm việc và giúp đỡ bạn thành công tại thị trường Việt Nam.