QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Không còn những hoạt động thủ công trong thị trường bán lẻ. Q&Me Retail tối ưu hoá hoạt động quản lý bán hàng.

INTRODUCING Q&ME CHATBOT

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Q&Me’s newest retail communications service takes away manual operations and allows you to analyze data in real-time by turning your favorite messaging app into the most convenient business tool. Utilizing Facebook Messenger, Q&Me Chatbot is easy to use and requires no additional app installation.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Sales Upload

Type product codes straight into Facebook Messenger.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Photo Upload

Share your photos with Q&Me Chatbot and they’ll be saved via Facebook.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Information Push

Push your important promotion or product news via Facebook Messenger.

Want additional details?

Q&ME RETAIL LÀ GÌ?

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Q&Me Retail là nền tảng để quản lý các hoạt động kinh doanh của bạn tốt hơn. Hãy để chúng tôi tận dụng những điểm mạnh từ nhân viên kinh doanh/nhân viên tiếp thị của bạn với các công nghệ di động. Q&Me Retail giúp giảm thiểu lượng công việc thủ công, nâng cao năng suất và cải thiện truyền thông theo một bước tiến mới

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Tất cả các lĩnh vực hoạt động trong cùng một ứng dụng

Bán hàng / Quản lý kho

Tất cả các thông tin bán hàng ở đại lý có thể được nhập và chia sẻ cùng một lúc thông qua ứng dụng di động.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam
Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Quản lý vị trí

Tính năng check-in giúp bạn quản lý các lĩnh vực hoạt động và phát hiện gian lận.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam
Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Lưu trữ hình ảnh

Việc thu thập hình ảnh ở cửa hàng giúp bạn quản lý các hoạt động đang diễn ra dễ dàng. Đồng thời có thể đánh giá và chia sẻ chúng với nhóm của bạn.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam
Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Quiz

Đưa ra những câu hỏi cho nhóm của bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức và tạo ra nhiều cuộc trò chuyện hơn.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam
Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Tin nhắn

Gửi các thông tin cần thiết như tin tức mới, sản phẩm, chương trình khuyến mãi kịp thời thông qua tài liệu đính kèm.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam
Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Khảo sát

Nhân viên tiếp thị của bạn có thể dễ dàng yêu cầu khách hàng trả lời khảo sát, điều này sẽ giúp bạn nắm bắt thị trường tốt hơn.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam
Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Kiểm tra giá và số lượng hàng trưng bày

Việc thu thập thông tin về số lượng hàng trưng bày và giá cả sẽ không còn là điều khó khăn nhờ ứng dụng trên điện thoại của chúng tôi.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam
Nghiên cứu thị trường Việt Nam

CÔNG CỤ QUẢN LÝ TUYỆT VỜI ĐỂ HIỂU CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Không cần phải chờ đợi việc nhập dữ liệu thủ công để hoàn thành. Nắm bắt các lĩnh vực hoạt động nhanh chóng như thể nó đang nói chuyện với bạn.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Map view

Seize the staff activities using GPS of smartphones

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Timeline

The data collected via the field are shown real-time for your monitoring and quick action.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Photo view

The store photos collected via your field staff would tell you thousands of things.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Graph

The data can be analyzed using our tools from the various angles.

TÍNH NĂNG HIỂN THỊ THEO NHÓM

Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Tính năng hiển thị theo nhóm giúp bạn theo dõi hoạt động của nhân viên qua ứng dụng di động. Bạn có thể theo dõi dựa trên thời gian thực và giao tiếp với team cũng như xem các hình ảnh về hiệu suất.

vietnam market research

NHỮNG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

Nghiên cứu thị trường Việt Nam
Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Quản lý các lĩnh vực hoạt động

Nâng cao năng suất hoạt động của bạn bằng cách làm nó minh bạch. Lập kế hoạch và thực hiện tốt hơn.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam
Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Quản lý nhân viên tiếp thị

Ngoài việc thu thập ý kiến khách hàng, nhân viên tiêp thị còn được hướng dẫn nhiều kĩ năng khác.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam
Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Thực hiện bán lẻ

Sử dụng máy ảnh điện thoại thông minh giúp bạn nhìn thấy những gì đang diễn ra trước cửa hàng cua bạn hiệu quả.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam
Nghiên cứu thị trường Việt Nam

Quản lý đại lý khảo sát

Thu thập các dữ liệu ngoại tuyến hiệu quả vì mọi thứ được tích hợp trong cùng một công cụ.

Nghiên cứu thị trường Việt Nam